Ootame teie nõusolekut

Kasutame oma veebisaidil ja mobiilirakenduses küpsiseid, mis aitavad meil pakkuda teile paremat sirvimiskogemust, meeles pidada teie sirvimisetappe, mõista paremini meie külastajate ootusi, analüüsida suundumusi ja parandada oma teenust. Saate oma nõusolekut küpsiste kasutamiseks igal ajal oma brauseri seadetes muuta.

Küpsiste eeskiri

PERFI OÜ KÜPSISTE EESKIRI

1. MIS ON KÜPSISED?

1.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvuti või mobiilseadme veebilehitsejasse, kui te veebisaiti külastate. Järgmine kord, kui külastate veebisaiti, võidakse seda faili kasutada selleks, et veebisait saaks teie arvuti või mobiilseadme ära tunda. Küpsiste abil kogutud teave võimaldab meil tagada teile mugavamama kasutuskogemuse, teha teile atraktiivseid pakkumisi ja saada rohkem teavet veebisaidi kasutajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi ning parandada veebisaiti, klienditeenindust ja ettevõtte pakutavaid teenuseid.

1.2. Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et registreerida, kas te olete nõus küpsiste kasutamisega Ettevõtte veebisaidil, nii et seda küsimust ei esitataks iga kord, kui veebisaiti külastate. Kõiki kasutatud küpsiseid ja nende kirjeldusi saate näha küpsiste aruandes.

2. MIS ON KONVERSIOONI JÄLGIMISPIKSEL?

2.1. Pikslisilt, nimetatakse ka veebimajakaks (web beacon), selgeks GIFiks (clear GIF) või varjatud tarkvarakoodiks. Pikslisilt kogub teavet tarkvara lühikeste juppidega, mis muudavad selle teabe väikeseks (tavaliselt nähtamatuks) graafiliseks pildiks, teie tegevuse kohta meie veebisaidil. Kogutud teave saadetakse piksliteenusepakkuja serverisse vastandina küpsistele, mis säilitatakse teie veebilehitsejas. Piksel võib koguda erinevat teavet teie tegevuse kohta meie veebisaidil, klikkide kohta teatud kohtades, teavet täidetavate vormide väljade kohta, IP-aadressi, teavet kasutatava veebilehitseja kohta, jne. Pikslisilt tunneb ära ka teatud tüüpi teabe teie arvutis nagu olemasolevad küpsised ja teabe, mis neisse salvestatud on, aidates valida teie jaoks reklaame, optimeerida neid kogutavate andmete põhjal, leida sihtrühmad tulevaste müügikampaaniate ja korduvmüügipakkumiste jaoks võimalikele klientidele.

3. KUIDAS KASUTAB ETTEVÕTE KONVERSIOONI JÄLGIMISPIKSLIT?

3.1. Me kasutame pikslit analüütilise vahendina, et mõõta reklaami tõhusust, püüdes aru saada toimingutest, mida te meie veebisaidil teete. See aitab meil jälgida reklaame, optimeerida neid kogutavate andmete põhjal, luua sihtrühmi tulevaste reklaamikampaaniate jaoks ja teha korduvmüügipakkumisi võimalikele klientidele, s.t inimestele, kes on meie veebisaidil juba teatud toiminguid teinud. Kõiki teie kasutatud piksleid ja nende kirjeldusi saate näha küpsise ja piksli klotsil.

4. ANDMED KASUTATUD KÜPSISTE JA PIKSLITE KOHTA

4.1. Meie veebisait sisaldab linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele. Palume tähele panna, et ettevõte ei vastuta selliste saitide sisu ega nende kasutatavate privaatsuspõhimõtete eest. Seetõttu, kui te klõpsate ettevõtte veebisaidi lingil, mis viib teistele saitidele, siis tuleb teil nende privaatsuspõhimõtteid eraldi vaadata.

5. KELLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ANDMETELE?

5.1. Juurdepääs ettevõtte veebisaidi külastajate statistilistele andmetele on kättesaadav Ettevõtte turundus- ja IT-osakondade töötajatele, kes vastutavad nende andmete analüüsi ning veebisaidi täiustamise eest.s

5.2. Tehnilised andmed võivad olla kättesaadavad ka ettevõtte partneritele, kes pakuvad ettevõtte veebisaidi sisuhalduse tööriistu.

5.3. Kõiki meie partnereid ja nende privaatsuspõhimõtteid saate vaadata küpsiste tööriistas „Küpsiste deklaratsiooni“ jaotises: Avage küpsiste tööriist .

6. KUI KAUA SALVESTAB ETTEVÕTE TEIE ANDMEID?

6.1. Ettevõtted kasutavad analüüsimiseks kogutud andmeid kuni kolm aastat. Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega, sõltuvalt küpsise tüübist (üks päev, nädal või kuu), kuid mõnel juhul võivad need kehtida kuni kaks aastat. Teatud juhtudel võite näha püsiküpsiseid; selliste küpsiste aegumistähtaeg on küpsise tarkvarakoodis, seetõttu ei ole tehniliste piirangute tõttu võimalik näidata konkreetset aegumistähtaega, kuid palume tähele panna, et ka sellistel küpsistel on aegumistähtaeg, mis ei ole nähtav; seda tüüpi küpsiste eemaldamiseks järgige alljärgnevat juhendit. Küpsiste täpseid aegumistähtaegu võite näha küpsiste tööriistas, „Küpsiste deklaratsiooni“ jaotises: Avage küpsiste tööriist .

6.2. Kui te olete andnud oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, siis te võite oma nõusoleku tagasi võtta klõpsates järgmisel lingil. Te näete, et nõusolek on tühistatud, kui te veebisaidi uuesti laete: TÜHISTA KÜPSISTE NÕUSOLEK (saate oma nõusoleku ka tagasi võtta, kustutades linnukesed ja kinnitades oma valiku küpsiste tööriistas).

6.3. Et saada rohkem teavet küpsiste ja selle kohta, kuidas neid hallata või neid eemaldada, külastage lehte www.allaboutcookies.org ja vaadake oma veebilehitseja abilehekülge.

7. MILLISED ÕIGUSED TEIL ON JA KUIDAS TE SAATE NEID KASUTADA?

7.1. Teil on järgmised andmesubjektide õigused:

  1. 7.1.1. õigus teada (olla informeeritud) teie isikuandmete töötlemisest;
  2. 7.1.2. saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid koguti, millisel eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid edastatakse ja edastati;
  3. 7.1.3. nõuda oma töödeldavate isikuandmete parandamist, kui andmed on puudulikud ja/või ebaõiged;
  4. 7.1.4. nõuda oma isikuandmete hävitamist või isikuandmete töötlemise peatamist, kui töödeldakse liigseid andmeid, kui te võtate oma nõusoleku tagasi või kui selleks on muu piisav alus;
  5. 7.1.5. saada teiega seotud isikuandmeid, mille olete ettevõttele esitanud, süstematiseeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale või nõuda, et ettevõte edastaks need isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik (õigus andmete ülekantavusele).

7.2. Kui te kavatsete oma õigusi kasutada, siis võite pöörduda Ettevõtte poole e-posti aadressil info@perfi.ee. Palume tähele panna, et oma õiguste teostamisel peate te oma isikusamasust nõuetekohaselt kinnitama. Seetõttu, kui te kavatsete saata ettevõttele taotluse, siis peate te kinnitama oma isikusamasuse elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldab teid nõuetekohaselt tuvastada, vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

7.3. Me ei tee sellist profiilianalüüsi, millel võivad olla õiguslikud tagajärjed või mis võib teid oluliselt mõjutada, kuid personaalsete turunduspakkumiste tegemisel võidakse teid määrata vastavasse kliendikategooriasse. Seoses sellega on teil õigus nõuda inimlikku sekkumist, väljendada oma vaatekohta ning seada otsus kahtluse alla. Kui te olete andnud oma nõusoleku otseturundusteadete saamiseks, siis on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole e-posti aadressil info@perfi.ee või klõpsates e-kirjas oleval lingil, mis võimaldab teil loobuda otseturundussõnumite saamisest.

7.4. Kui teil on mis tahes kahtlusi isikuandmete töötlemise osas või kui te otsustate oma õigusi kasutada, siis võite te igal ajal meie poole pöörduda e-posti aadressil info@perfi.ee. Kuigi teavet antakse tasuta, siis kui teie nõudmised, mille te meile saadate, on ilmselgelt alusetud või põhjendamatud, eriti nende korduva sisu tõttu, siis on meil õigus nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse taotletud teabe või teadete edastamise või toimingute tegemise halduskulusid, või keelduda sellise taotluse rahuldamisest.

7.5. Kui te arvate, et me ei töötle teie andmeid nõuetekohaselt või ei teosta teie õigusi, siis võite te esitada kaebuse Leedu riiklikule andmekaitseasutusele (ada@ada.lt) või Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile ( info@aki.ee ), kuid pidage meeles, et me oleme alati valmis koos teiega kõiki tõrkeid selgitama.